top of page

Legal Notice

Laatste update op 7 april 2023.

Deze wettelijke vermeldingen zijn van toepassing op de volledige website www.jozefienmaricou.com (hierna 'de website' genoemd). Lees ze aandachtig door voor je de website gebruikt.

Deze website is opgesteld door Jozefien Maricou CommV (hierna 'Jozefien Maricou' genoemd). Dit zijn haar gegevens:

 • naam: Jozefien Maricou

 • maatschappelijke zetel: Seringlaan 4, 8500 Kortrijk (België)

 • ondernemingsnummer: 1009.532.349

 • btw-nummer: BE 1009.532.349

 • rekeningummer: BE60 0019 7826 3870

 • RPR Gent, afdeling Kortrijk

 • mailadres: jozefien.maricou@hotmail.com

 • gsm-nummer: +32473/48 65 66

De uitgever van de website wordt hierna aangeduid met 'wij', 'ons' en 'onze'. De site wordt gehost door Wix Online Platform Limited. Dit zijn de gegevens van Wix:

 • adres: 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96 (Ierland)

 • ondernemingsnummer: 628492

 • mailadres: support@wix.com

We behouden ons het recht voor om deze wettelijke vermeldingen zonder kennisgeving en op elk moment te wijzigen, updaten of herzien. De gebruiker moet dus regelmatig controleren of de wettelijke vermeldingen werden gewijzigd.

1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (zoals software, toepassingen, muziek, geluiden, logo's, video's, illustraties, symbolen, gegevens, informatie, teksten, foto's) op materiaal of inhoud van de diensten van Jozefien Maricou zijn de exclusieve eigendom van Jozefien Maricou. Elk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jozefien Maricou is strikt verboden.

Het is ten strengste verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te veranderen, te wijzigen, aan te passen, te bewerken of te herstructureren. Het is ook verboden om de broncode voor welk doel dan ook te kopiëren, er toegang tot te verkrijgen of dat te proberen.

Als zo'n kopie nodig is voor het gepast gebruik van de diensten van Jozefien Maricou of als de gebruiker de schriftelijke toestemming van Jozefien Maricou  heeft gevraagd en gekregen, kan de gebruiker de inhoud van de diensten van Jozefien Maricou kopiëren, zonder enige wijzigingen, naar zijn of haar eigen toestel voor privégebruik.

2. Privacybeleid

Wanneer je deze website gebruikt, kunnen we bepaalde persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken. Die persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt, zoals omschreven in de bepalingen uit het privacybeleid. Dat kan je hier nalezen.

3. Contact

Als je vragen hebt over de website of deze gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren op jozefien.maricou@hotmail.com.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De toegang tot deze website en het gebruik ervan vallen onder het Belgisch recht. De rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

bottom of page